På nedenstående liste kan du se en oversigt over byer, kontaktpersoner og mail-adresser. Her kan du få information om igangværende og kommende kurser.

se filmen - 12 Trin, forskellige beretninger - på engelsk 

Frederiksværk:
Ruth Cilwik Andersen
Kontakt - rca@mail.dk

Græsted:  

Leif Junchershøj
Kontakt - Junchershøj@græstedfrikirke.dk

Herning
Palle Flyger
Kontakt - Palle@herning-frikirke.dk

Holbæk
Betina Enemark
Kontakt - betina@breakthrough.nu

Lyngby
Jan Hollensen
Kontakt - jaho@dadlnet.dk

Nørrebro

Sina og Steffen Reimers-Nielsen
Kontakt - 12trin@kulturcenter.dk
FB: Mønsterbrydning Nørrebro

Nexø
Hasse Falk Jakobsen
Kontakt - hassefalk@Icloud.com

Roskilde
Erik Kristiansen
Kontakt - via hjemmesiden
www.baptistkirke.dk

Silkeborg
Vibeke
Kontakt - vibeke@dein.dk

Slagelse
Helle Simon
Kontakt - hellesimon1962@gmail.com

Sorø
Kontakt - Pia R. Daugaard.
info@frikirken-soroe.dk

Vejle
Elisabeth Kjærgaard
Kontakt - elisabeth@trinkurser.dk

Åbenrå
Rasmus Elkjær Larsen
Kontakt - pas2ren@mail.dk

12 Trin kurser 2017