På nedenstående liste kan du se en oversigt over byer, kontaktpersoner og mail-adresser. Her kan du få information om igangværende og kommende kurser.

se filmen - 12 Trin, forskellige beretninger - på engelsk 

Frederiksværk:
Ruth Cilwik Andersen
Kontakt - rca@mail.dk

Hillerød:  

Birgitte Jensen
Kontakt - sognemed@gronnevang.dk

Herning
Palle Flyger
Kontakt - Palle@herning-frikirke.dk

Holbæk
Betina Enemark
Kontakt - betina@breakthrough.nu

Odense
Claus Bækgaard
claus.baekgaard@gmail.com

København N
Grethe Knudsen
grethe.knudsen@live.dk

Nexø
Hasse Falk Jakobsen
Kontakt - hassefalk@Icloud.com

Roskilde
Kjeld Gudmandsen
Kontakt - kgudmandsen@hotmail.com

Silkeborg
Vibeke
Kontakt - vibeke@dein.dk

Slagelse
Helle Simon
Kontakt - hellesimon1962@gmail.com

Sorø
Kontakt - Pia R. Daugaard.
info@frikirken-soroe.dk

Valby
Simone Franziska Ruf
Kontakt - simone@trinkurser.dk
FB: Mønsterbrydning Valby

Vejle
Elisabeth Kjærgaard
Kontakt - ek@bykirken-vejle.dk

Åbenrå
Susanne og Steffan Rørup
Kontakt - srorup@gmail.com

Online
Sina og Steffen Reimers-Nielsen
Kontakt - sina.reimersnielsen@gmail.com